Wednesday, December 21, 2011

Azealia Banks: Liquorice

Azealia Banks

Who is she?
Not Nicki Minaj.

LIQUORICE by Azealia Banks